Portfolio značek

Portfolio značek

Jsme hrdí na skutečnost, že nabízíme produkty inovativních a osvědčených výrobců
Více o týmu KRD Více o týmu KRD Více o týmu KRD Více o týmu KRD

1-10

 • PCR zkumavky, stripy, víčka (optická, vypouklá)
 • Mikrotitrační destičky
 • FrameStar technologie
 • Adhezivní fólie pro zalepování destiček
 • Automatické zatavovací/zalepovací/sealovací systémy
 • Automatické pipetovací stanice
 • Systémy pro cytogenetickou analýzu
 • Automatické systémy pro sklízení suspenzních buněk
 • Přístroj pro přípravu konzistentních a reprodukovatelných preparátů chromozomů v metafázi
 • Automatické systémy pro barvení chromozomů
 • Předvážky
 • Přesné váhy
 • Analytické váhy
 • Průmyslové kompaktní váhy
 • Analyzátor vlhkosti
 • Lupy
 • Laboratorní biologické mikroskopy
 • Digitální kamery pro mikroskopy
 • Spektrofotometry – UV, VIS
 • Autoklávy
 • Biohazardy
 • Centrifugy
 • Destičkové spektrofotometry
 • Digitální vodní lázně
 • Nechlazené a chlazené termobloky
 • Chlazený třepaný termoblok
 • Přístroje pro PCR a qPCR
 • PCR cykléry
 • Reagencie pro HRM analýzy
 • Master mix pro HRM
 • Univerzální DNA a cDNA, cDNA knihovna, cDNA panely
 • Genomic DNA, Small Size Genomic DNA
 • RNA (univerzální, totální siRNA)
 • Proteiny
 • Tkáně - Arraye ze zmražených nebo parafinových tkání
 • Protilátky
 • Buňky a kultivační média
 • Biomarkery
 • Spektrofotometry - UV, VIS
 • Destičkové spektrofotometry
 • Buněčný denzitometr
 • Kolorimetry
 • ELISA promývačky
 • Kyvety
 • Přístroje pro PCR, cykléry
 • Tří blokový PCR cyklér
 • Ultrazvukové homogenizátory a příslušenství

Brema

 • Výrobníky ledu a ledové drtě
 • Pipety
 • Pipetovací špičky s gradací po celé délce
 • PCR zkumavky, stripy
 • Zamražovací zkumavky
 • Centrifugy a vortexy
 • Dekontaminace a sterilizace pomocí ClO2
 • Napěťové zdroje
 • Bezodtahové digestoře
 • Malé laminární boxy
 • PCR boxy
 • Bezpečnostní skříně na chemikálie
 • Obecný laboratorní plastik (barevné mikrozkumavky, stojánky na mikrozkumavky, plastové krabičky na vzorky, plovoucí destičky, Petriho misky, očkovací kličky, roztěrky, biohazard kontejnery, Pasteurovy pipety, laboratorní rukavice)
 • Pipety
 • Centrifugy
 • Vortexy
 • Rotátory
 • Magnetické míchačky
 • Hřídelová míchadla
 • Homogenizátory
 • Rotační vakuové odparky
 • Dokumentační systémy pro gely (DNA a proteinové) a western blotting
 • Chemiluminiscenční a fluorescenční detekce
 • Telemetrické systémy pro fyziologii, biomedicínu a preklinický respirační výzkum (Buxco)
 • Implantovatelné infuzní pumpy
 • Lednice, mrazáky, hlubokomrazící boxy
 • Inkubátory, chlazené inkubátory
 • Klimatické a kultivační komory
 • Deltavision mikroskopy
 • Super-rezoluční, 3D-SIM
 • Pozorování buněk ve vysokém rozlišení
 • Digitální mikroskopy
 • Mikroskopická analýza buněk (High Content Analysis)
 • Purifikace DNA (purifikace genomické a plasmidové DNA, GEL/PCR purifikační kity)
 • Purifikace RNA
 • Purifikace virové nukleové kyseliny
 • Reagencie pro cytogenetickou analýzu
 • Lednice
 • Krevní banky
 • Hlubokomrazící boxy
 • Kryogenní nádoby
 • Nízkoteplotní peroxidové sterilizátory
 • Laboratorní myčky
 • Koncentrátory
 • Centrifugy
 • PCR centrifugy
 • Univerzální centrifugy
 • Vysokorychlostní centrifugy
 • Velkoobjemové centrifugy
 • Přesné pumpy – injekční a peristaltické
 • Ventilátory pro malá zvířata
 • Anestetické vybavení pro respirační studie
 • Vybavení pro buněčnou biologii a elektrofyziologii
 • Vybavení pro fyziologické studie
 • Skleněné kapiláry
 • Systémy pro přípravu ultračisté vody
 • Centrifugy
 • Biohazardy
 • Laminární boxy
 • Přístroje pro PCR, cykléry
 • Multidetekční destičkové readery
 • Izotopová detekce
 • Elektroforézy
 • Blottery
 • Sušení gelů
 • Gradientové mixéry
 • Systém pro promývání skel
 • Napěťové zdroje
 • Plast, reagencie a přístroje pro mikroskopii
 • Plastik pro pozorování živých buněk ve vysokém rozlišení
 • Přístroje pro udržování stabilního in-vivo prostředí
 • Přístroj pro neinvazivní měření koncentrace O2
 • DNA/RNA oligonukleotidy - primery
 • PrimeTime próby
 • PrimeTime assaye
 • Syntéza genů
 • gBlocks - dvouřetězcové fragmenty
 • Ultramery – dlouhé single řětězce
 • Mikroarray skenery s vysokým rozlišením a výkonem
 • Fluorescenční konfokální laserové skenery
 • Nejrychlejší skenery na trhu
 • Multispektrální optoakustická tomografie
 • Funkční, anatomické, molekulární zobrazování
 • Monitorování farmakokinetických procesů
 • Monitorování farmakodynamických procesů
 • Možnost použití v klinických aplikacích
 • Plast pro tkáňové kultury (kultivační láhve, serologické pipety, kultivační destičky, centrifugační zkumavky, kultivační misky, škrabky na buňky)
 • Pipety a pipetovací nástavce
 • Centrifugy
 • Termobloky a suché lázně
 • Třepačky a třepané inkubátory
 • Inkubátory
 • PCR cykléry
 • Elektroforézy
 • Napěťové zdroje

Labtech

 • Vodní lázně
 • Termobloky a suché lázně
 • Inkubátory
 • Horkovzdušné sušárny
 • Parní sterilizátory
 • Dokumentační systémy
 • Near – infrared imaging
 • Chemiluminiscenční a fluorescenční detekce
 • Systémy pro In-Vivo Imaging
 • Reagencie pro western blot
 • Laboratorní lednice a mrazicí boxy
 • Pipety
 • Mikroobjemový UV/VIS spektrofotometr
 • Automatický homogenizátor vzorků
 • Automatické počítačky buněk a kvasinek (Cell counter)
 • Digitální fluorescenční mikroskop
 • Systém pro optické čištění tkáňových řezů
 • Transiluminátory
 • Dokumentační systémy na gely
 • Mikroobjemový UV/VIS spektrofotometr
 • Produkty pro genomiku a proteomiku založené na použití magnetických kuliček
 • Centrifugy
 • Rotátory
 • Termobloky a suché lázně
 • Třepačky a třepané inkubátory
 • Homogenizátory
 • Magnetické míchačky
 • Vodní lázně
 • Třepané inkubátory
 • Inkubátory
 • CO2 Inkubátory
 • Chlazené inkubátory
 • Koncentrátory
 • PCR boxy
 • Lednice
 • Mrazicí boxy
 • Hlubokomrazicí boxy
 • Purifikace DNA - speciální kity na izolaci DNA
 • Purifikace RNA
 • Purifikace proteinů
 • Standardy (DNA a RNA ELFO standardy)
 • Laboratorní biologické mikroskopy
 • Digitální kamery pro mikroskopy
 • Centrifugy
 • Inkubátory
 • Chlazené inkubátory
 • Horkovzdušné sterilizátory
 • Vodní lázně
 • Autoklávy
 • Hlubokomrazicí boxy
 • Krevní banky
 • Boxy pro pěstování rostlin a rostlinných kultur
 • Výzkum chování laboratorních zvířat (video sledovaní aktivity a pohybu, sledovaní paměti a pozornosti, chování a metabolismu)
 • Ultrazvukové homogenizátory a příslušenství
 • Nejpopulárnější automatické izolátory nukleových kyselin v ČR
 • Purifikace/izolace DNA/RNA
 • HIT kompetentní buňky
 • Polymerázy, master mixy
 • Klonování
 • Laboratorní myčky
 • Inkubátory
 • CO2 inkubátory
 • Horkovzdušné sterilizátory
 • Vakuová sušárna
 • Elektroforézy
 • Blottery
 • Sušení gelů
 • Napěťové zdroje
 • Ochrana před radiací (štíty, boxy)
 • Klimatické boxy pro pěstování rostlin a rostlinných tkáňových kultur
 • Laminární boxy
 • Biohazardy
 • Isolátory
 • Lyofilizátory
 • Hlubokomrazicí box
 • Skladovací nerezové pořadače a krabičky do mrazicích boxů a lednic různých výrobců
 • Software pro obrazovou analýzu
 • Elektrofyziologie a buněčná biologie
 • Mikroskopické komory a držáky pro sledování živých buněk a perfuze
 • Mikroinjektory
 • Mikroinkubátory
 • Mikromanipulátory
 • Systémy pro kontrolu teploty
 • Elektroporace a transfekce

Pomůžeme vám

Nenašli jste produkt, servis, službu laboratoře nebo konkrétní osobu? Pošlete nám email a my se vám ozveme.