Laboratoř byla založena v roce 2005 za účelem výzkumu, vývoje a výroby moderních diagnostických prostředků na základě analýzy DNA a RNA.

Laboratoř byla založena v roce 2005 za účelem výzkumu, vývoje a výroby moderních diagnostických prostředků na základě analýzy DNA a RNA.

S využitím komerčního a akademického know-how, získaného v průběhu výzkumných projektů v předchozích letech, nabízíme široké spektrum služeb a vlastních produktů aplikovaného výzkumu a vývoje v oblast

Služby laboratoře

Nabízíme zpracování zakázek v oblasti molekulární biologie, využívajících libovolnou kombinaci níže uvedených a príbuzných metod.

Izolace a príprava vzorku

 • izolace a purifikace DNA, RNA, miRNA a proteinu 
 • využití úcinných a specifických homogenizacních technik, prístroju a reagencí 
 • provedení kontroly kvality izolovaných biopolymeru na Nanodropu, Bioanalyzéru, elektroforéze atd.
 • klonování libovolného úseku DNA do plazmidového vektoru
 • príprava cDNA knihoven z ruzných organismu
 • zpracování vzorku pro Sangerovo sekvenování

Profilování genové exprese (transkriptomu) a genomu pomocí sekvenování nové generace (NGS)

 1. sekvenování na platforme Illumina (HiSeq 2000), základní prehled všech komercne nabízených služeb: bgi-international.com pro prípravu vzorku na NGS sekvenování nabízíme také implementaci technologie target capture od spolecnosti IDT
 2. technologie umožnuje selekci libovolných oblastí genomu (výrazné snížení doby sekvenování a predevším ceny), dochází k znacnému zvýšení pokrytí (coverage), které u nabohacených vzorku vždy výrazne presahuje 100x, tedy úroven hlubokého sekvenování
  konstrukce NGS knihoven vycházející z ruzných prístupu NGS kitu

Profilování genové exprese a genomu pomocí mikroerejí a real-time PCR

 • príprava, barvení a hybridizace vzorku RNA, miRNA a DNA na mikroerejové platforme Agilent 
 • výber ze všech oblíbených typu erejí 
 • expresní (mRNA i miRNA a další ncRNA), CGH, SNP, CNV, i na DNA metylaci 
 • 9500 Kc je prumerná cena za vzorek (jedno erejové pole) až k extrakci hrubých dat, vcetne semi-automatizované normalizace zprostredkované skenovacím softwarem 
 • hlubší analýza v statistickém softwaru R dle predstavy zákazníka se zpracovává po dohode 
 • vývoj a výroba souprav k merení exprese mRNA a miRNA (založených na technologii SYBR Green)
 • vývoj a výroba soupravy k syntéze cDNA, overení pomocí qPCR 
 • zprostredkování komplexních služeb pro detekci genové exprese metodou qPCR 
 • vývoj, optimalizace a výroba destickových qPCR erejí

Analýza dat a bioinformatika 

 • od jednoduchého spojování qPCR behu do jednoho datasetu až po klinické studie na rozsáhlých mikroerejových datových souborech, s testováním komplexních hypotéz a rešením problému korekce mnohonásobného porovnání 
  detekce diferenciální genové exprese, detekce zmen poctu kopií genomových lokusu, detekce biomarkeru, detekce epigenetických zmen 
 • maximální využití webových bioinformatických databází a nástroju UCSC, ENSEMBL, NCBI, BIOMART, ENCODE, dbSNP, GO DB, KEGG DB, OMIM, PharmGKB, miRBase, PUBMED, SCOPUS, PRIMER-BLAST, OLIGO-BLAST atd.
 • tvorba zákaznických softwaru

Regulace genové exprese:

 • ChIP-qPCR, ChIP-chip, ChIP-NGS, MeDIP

Genotypování pomocí techologií TaqMan, HRM a technik spojených s agarozovou elforézou

 • detekce nukleotidových zámen a indelu
 • skenování celých amplikonu pomocí skenovací vysokorozlišovací analýzy krivek tání (HRM) 
 • genotypování menšího poctu konkrétních alel na desítkách až stovkách (klinických) vzorku 
 • vývoj, výroba i servis testu založených na skenovací a genotypovací HRM 
 • overení Sangerovou sekvenací

Další služby laboratoře

Individuální řešení pro zakázkový výzkum a vývoj
Individuální řešení pro zakázkový výzkum a vývoj

Individuální řešení pro zakázkový výzkum a vývoj

Možnost zákaznických řešení šitých na míru, například designování a zpracování zákaznických mikroerejí, gene enrichmentu a dalších metod založených na designu různě dlouhých oligonukleotidů pro specifické účely.

Partner pro výzkum a vývoj
Partner pro výzkum a vývoj

Partner pro výzkum a vývoj

Moderně vybavená laboratoř společnosti zařízená pro vlastní výzkum a vývoj nabízí spolupráci v oblastech aplikovaného biologického výzkumu.

Aplikační podpora
Aplikační podpora

Aplikační podpora

Nabízíme detailní zaškolení a aplikační podporu ke všem produktům i přístrojům v nabídce KRD - obchodní společnost s.r.o.

Školení
Školení

Školení

Společnost je odborným vzdělávacím partnerem škol a institucí v další přípravě studentů, ale i veřejnosti v moderních aplikacích molekulární biologie.

Pomůžeme vám

Nenašli jste produkt, servis, službu laboratoře nebo konkrétní osobu? Pošlete nám email a my se vám ozveme.