Štítky

 1. HEXASCREEN
 2. špičky s filtrem
 3. magnetická izolace nukleových kyselin
 4. extrakce nukleových kyselin pomocí magnetických částic
 5. izolace DNA z krve
 6. izolace DNA z baktérií
 7. izolace DNA z rostlinných buněk
 8. izolace RNA
 9. RBC MagCore
 10. izolačný robot
 11. izolace DNA z tkání
 12. zkumavky
 13. DNAse
 14. mikrozkumavky
 15. inkubátory
 16. sterilizace
 17. hlubokomrazící boxy
 18. výrobníky šupinkového ledu
 19. autokláv
 20. dekontaminace
 21. oxid chloričitý
 22. RNAse free
 23. pausterovy pipety
 24. biohazard kontejner
 25. Capp
 26. špičky nesterilní
 27. špičky objem 200 µl
 28. Zamražovací zkumavky s vnějším šroubovacím uzávěrem
 29. Hlubokomrazící boxy a nádoby na skladování vzorků v tekutém dusíku
 30. Plastové krabičky na vzorky
 31. DLab
 32. chlazené centrifgy
 33. PCR centrifugy
 34. rotory k centrifugam
 35. chlazené centrifugy
 36. PCR zkumavky
 37. špičky objem 5000 µl
 38. Laboratorní plastik
 39. špičky ExpellPlus
 40. špičky sterilní
 41. špičky krabička
 42. izolace virové DNA a RNA
 43. cell counter
 44. automatická počítačka
 45. špičky objem 1000 µl
 46. špičky bez filtru
 47. špičky sáček
 48. špičky Expell
 49. pipetovací špičky
 50. adaptéry k centrifugám
 51. Sleva
 52. multikanálové
 53. dávkovač
 54. ruční pipetovací pumpy
 55. pipetovací balonek
 56. pipetovací nástavec
 57. centrifuga
 58. PCR
 59. voda
 60. ultračistá vody
 61. reverzní osmóza
 62. jednokanálové
 63. špičky
 64. stojan
 65. Výprodej
 66. Novinka
 67. analyzátor vlhkosti
 68. kalibrace
 69. předvážky
 70. váhy
 71. pH metry
 72. ph elektrody
 73. pipety
 74. pipetovací stanice
 75. pumpy
 76. peristaltické
 77. minirotátor
 78. rotor
 79. hybridizační inkubátor
 80. rotátor
 81. třepané inkubátory
 82. nechlazené inkubátory
 83. chlazené inkubátory
 84. horkovzdušné sterilizátory
 85. sušárny
 86. Minibioreaktor
 87. platforma
 88. třepačky
 89. Vortex mixer
 90. injekční
 91. vodní lázně
 92. ultrazvukové lázně
 93. accublock
 94. termoblok
 95. molekulární biologie
 96. nechlazené termobloky
 97. chlazené termobloky
 98. chlazený třepaný termoblok
 99. rychlost třepání
 100. buněčné kultury