Náhodné primery

Produkt Cena včetně DPH  
Random Primer (nonadeoxyribonucleotide mixture; pd (N)9)   4 485,47 Kč
Random Primer (hexadeoxyribonucleotide mixture; pd (N)6)   4 485,47 Kč