Reagencie

Produkt Cena včetně DPH  
Agarose SFR   31 931,90 Kč
Acryl/bis 29:1 solution, 40% solution   4 418,92 Kč
Acryl/bis 37,5:1 solution, 40% solution   4 362,05 Kč
TBE buffer, 10x liquid concentrate   5 562,37 Kč
Tris   3 853,85 Kč
Tris ultra pure grade   5 647,07 Kč
E199-500ML, Tris buffer solution, pH 8 (1 mol/l) (500 ml)   2 574,88 Kč
Kyselina boritá   2 259,07 Kč
EDTA disodium salt dihydrate   6 056,05 Kč
E177-500ML, EDTA, 0,5 M sterile solution, pH 8,0 (500 ml)   2 246,97 Kč
E112-500ML, TE (Tris-EDTA) buffer, pH 8.0 (500 ml)   4 700,85 Kč
Phosphate buffered saline (PBS), 1x solution, sterile, pH 7,4   810,70 Kč
PBS powder, sufficient to prepare 50 litres of 1x buffer   5 520,02 Kč
Ethidium bromide, dropper bottle, 0,625 mg/ml   609,84 Kč
EZ-VISION 3 DNA dye kit, 5× 1 ml   5 745,08 Kč
MOPS, powder   2 498,65 Kč
50bp DNA ladder   1 089,00 Kč
100bp DNA ladder   726,00 Kč
1kb DNA ladder   726,00 Kč
100bp PLUS DNA ladder   1 089,00 Kč
Large DNA ladder   1 089,00 Kč
Yeast Media Set 1   10 921,46 Kč
Yeast Media Set 1 Plus   17 316,31 Kč
X-Fect Adult Stem Cell Transfection Reagent, 100 reactions   9 384,76 Kč
Lenti-X DD Red Reporter System (20 packaging rxns)   55 148,17 Kč
DD-tdTomato Reporter System   26 203,76 Kč
pGFPuv Vector   25 954,50 Kč
pGFP Vector   14 201,77 Kč
pTimer Vector   28 488,24 Kč
pTimer-1 Vector   28 488,24 Kč