Titrace lentivirů pomocí p24 ELISA

Produkt Cena včetně DPH  
Lenti-X™ p24 Rapid Titer Kit   21 760,64 Kč