Large DNA Fragment Extraction Kit

Large DNA Fragment Extraction Kit
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: DF302
Cena bez DPH: 5 100,00 Kč
Cena s DPH: 6 171,00 Kč

Balení: 300 izolací

Large DNA Fragment Extraction Kit je určený pro izolaci DNA fragmentů o velikosti nad 8 kb z agarózového gelu, PCR anebo jiné enzymatické reakce. Agaróza je rozpuštěna a enzymy jsou denaturovány pomocí chaotropní soli. DNA fragmenty se v přítomnosti chaotropní soli navážou na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikované fragmenty DNA jsou eluovány pomocí pufru s nízkým obsahem solí. Výtěžek purifikace je 90% (extrakce z gelu) až 95% (čištění PCR produktů). Soli, enzymy a neinkorporované nukleotidy jsou tak z reakcí jednoduše odstraněny bez nutnosti fenolové extrakce anebo alkoholové precipitace.

Aplikace: PCR, štěpení restrikčními enzymy, značení DNA, ligace, fluorescenční anebo radioaktivní sekvenování