Human Prostate Quick-Clone™ cDNA

Human Prostate Quick-Clone™  cDNA
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 637215
Cena bez DPH: 23 372,00 Kč
Cena s DPH: 28 280,12 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená z tkání lidské rozmnožovací soustavy pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.