High-speed Plasmid Advance Kit

High-speed Plasmid Advance Kit
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: PA025
Cena bez DPH: 5 000,00 Kč
Cena s DPH: 6 050,00 Kč

Balení: 25 izolací

High-Speed Plasmid Advance Kit je určený pro rychlou izolaci plazmidů z 50-100 ml bakteriální kultury. Modifikovaná metoda alkalické lyze a štěpení RNázou je využita k získání buněčného lyzátu s minimální kontaminací genomovou DNA anebo RNA. V přítomnosti chaotropní soli se plazmidová DNA váže na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikovaná plazmidová DNA je eluována   pomocí pufru s nízkým obsahem solí. Výtěžek purifikace je 200-350 µg v případě mnohokopiových plazmidů, anebo 30-100 µg v případě nízkokopiových plazmidů ze 50 ml bakteriální kultury. Izolace plazmidů pomocí tohoto kitu trvá přibližně 1 hodinu.

Aplikace: štěpení restrikčními enzymy, ověřování knihoven, ligace, PCR, transformace, sekvenace