Genomic DNA Mini Kit (Blood / Cultured Cell) (GB100)

Genomic DNA Mini Kit (Blood / Cultured Cell) (GB100)
 • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: GB100
Cena bez DPH: 2 850,00 Kč
Cena s DPH: 3 448,50 Kč

Genomic DNA Mini Kit (Blood / Cultured Cell) je kit na efektivní purifikaci genomové, mitochondriální a virální DNA z celkové krve, krevních frakcí (buffy coat) a buněčných kultur. Kit využívá RBC lyzační     pufru a chaotropní soli k lyzi buněk a k degradaci proteinů, DNA se naváže na skleněnou matrici centrifugační kolonky. Kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikovaná DNA je eluována pomocí pufru s nízkým obsahem solí, TE pufru nebo vody.

Balení:

 • 100 reakcí

Použití:

 • PCR
 • AFLP/PADP
 • RFLP
 • southern blotting
 • real-time PCR

Složení:

 • RBC lyzační pufr
 • GT pufr
 • GB pufr
 • W1 pufr
 • promývací pufr
 • eluční pufr (10mM Tris-HCl, pH 8,5)
 • GD kolonky
 • 2 ml mikrozkumavky

PROTOKOL KE KITU