Expresshyb™ Hybridization Solution

Expresshyb™  Hybridization Solution
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 636831
Cena bez DPH: 9 713,00 Kč
Cena s DPH: 11 752,73 Kč

Varianty