96-Well Genomic DNA Extraction Kit

96-Well Genomic DNA Extraction Kit
  • Výrobce: Geneaid
Kód produktu: GBP02
Cena bez DPH: 7 800,00 Kč
Cena s DPH: 9 438,00 Kč

Balení: 2 izolace

96-Well Genomic DNA Kit v destičkovém formátu umožňuje efektivní izolaci celkové DNA (včetně genomové, mitochondriální a virální DNA) z celkové krve (do 200 µl), živočišných tkání (20 mg), buněčných kultur (1x109), bakteriálních buněk (1x109) a buněk hub (5x107). Výtěžek izolace DNA je do 30 µg na jamku destičky.

Aplikace: PCR, AFLP/PADP, RFLP, Southern blotting, real-time PCR