Single cell sekvenování bylo časopisem Nature Methods označeno za metodu roku 2013

20.01.2014 17:06

Nabízíme řešení společnosti Clontech, které je ve stejném čísle časopisu citováno např.  www.nature.com jako č. 9 Ramsköld, D. et al. Nat. Biotechnol. 30, 777–782 (2012).

Více informací o této technologii najdete na www.clontech.com

Zpět