Microlute 15mg

Produkt Cena včetně DPH  
15mg sorbentu C18 Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu C8 Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu C2 Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu C1 Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu PH Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu CH Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu CN-E Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu C18-0H Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu CN-N Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu 2OH Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu Si Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu CBA Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu PRS Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu SCX Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu NH2 Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu PSA Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu DEA Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu SAX Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   7 698,02 Kč
15mg sorbentu PBA Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   0,00 Kč
15mg sorbentu ENV Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   9 470,67 Kč
15mg sorbentu LMS Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   9 470,67 Kč
15mg sorbentu PPL Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   9 470,67 Kč
15mg sorbentu C18HF Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   9 470,67 Kč
15mg sorbentu Certify Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   9 470,67 Kč
15mg sorbentu Certify II Agilent-Varian v každé jamce 96-jamkové destičky   9 470,67 Kč