Automatický zatavovací systém na destičky

4s3 Heat Sealer

Cena včetně DPH: 131 890,00 Kč