Systémy a reagencie pro cytogenetickou analýzu

Bone Marrow Growth Supplement

Výrazně zvyšuje růst buněk v kostní dření, nedochází k maskování celkového růstu růstem...

Cena včetně DPH: 6 655,00 Kč

Lymphocyte Growth Supplement

Zvyšuje mitotický index, zlepšuje morfologii chromozomů, redukuje dobu kultivace u periferní...

Cena včetně DPH: 3 630,00 Kč

Cytoclear

Velmi efektivní pro kontrastnější signál při FISH, odstraňuje „problematickou“ cytoplasmu,...

Cena včetně DPH: 7 623,00 Kč

Anticlotting Reagent

Výrazně snižuje množství opakování z důvodu sražení vzorků, jednoduše se přidá do sraženého...

Cena včetně DPH: 6 655,00 Kč

Chromosome Resolution Additive, 1 ml

Výrazně zvyšuje rozlišení pruhů na chromozomech, antagonista colchicinu – redukuje zkracování...

Cena včetně DPH: 2 904,00 Kč

Chromosome Resolution Additive, 5 ml

Výrazně zvyšuje rozlišení pruhů na chromozomech, antagonista colchicinu – redukuje zkracování...

Cena včetně DPH: 12 826,00 Kč

Optimal Hypotonic solution

Dva hypotonické roztoky pro každou alikaci, vhodné na obtížné vzorky – solidní tumory a kostní...

Cena včetně DPH: 1 573,00 Kč

Optimal Hypotonic solution

Dva hypotonické roztoky pro každou alikaci, vhodné na obtížné vzorky – solidní tumory a kostní...

Cena včetně DPH: 4 356,00 Kč

Buffered Hypotonic solution

Dva hypotonické roztoky pro každou alikaci, vhodné na obtížné vzorky – solidní tumory a kostní...

Cena včetně DPH: 1 573,00 Kč

Buffered Hypotonic solution

Dva hypotonické roztoky pro každou alikaci, vhodné na obtížné vzorky – solidní tumory a kostní...

Cena včetně DPH: 4 356,00 Kč