Nové produkty Clontech a Takara

04.05.2012 21:20

Living Colors PAmCherry je fotoaktivovatelná mutantní forma červeného fluorescenčního proteinu mCherry. PAmCherry emituje fluorescenci až po ozáření světlem o vlnové délce 350-400 nm. To umožňuje pozorovat pouze vybrané buňky, organely či proteiny, v nichž je fluorescence aktivována, proti tmavému pozadí. Excitační maximum aktivovaného PAmCherry je 564 nm a jeho emisní maximum 595 nm, což umožňuje jeho vizualizaci a monitorování pomocí stejných filtrů jako ostatní červené fluorescenční proteiny, např. DsRed a mCherry.

Somatické kmenové buňky jsou nediferencované buňky, které mají velkou terapeutickou hodnotu pro svou schopnost diferenciace v mnoho různých buněčných linií (jsou tzv. multipotentní). Nejčastěji používanými typy lidských somatických kmenových buněk jsou mezenchymální kmenové buňky (hMSCs) a kmenové buňky z tukové tkáně (hADSCs). Xfect Adult Stem Cell Transfection Reagent umožňuje ve srovnání s běžnými transfekčními činidly výrazně efektivnější transfekci těchto buněk.

Lentivirové vektory jsou běžně používány pro transdukci dělících i nedělících se buněk a jsou velmi účinnými nástroji pro přenos genů. Většina komerčních systémů pro sbalování lentivirů vytváří lentiviry, které se integrují do cílového genomu jako proviry. Mutacemi v integráze však lze vytvořit i neintegrující lentiviry. Tyto integráza-deficientní lentiviry (IDLV) generují v cílové buňce cirkulární vektorové episomy, které se v dělících se buňkách postupně ztrácí, v nedělících se buňkách ale zůstávají stabilní. Tímto je u IDLV výrazně sníženo riziko vzniku mutací způsobených inzercí, než u integrujících lentivirů.

Buňky čast o reagují na změny prostředí syntézou nových proteinů, tvorbou nových proteinových komplexů či post-translačními modifikacemi existujících proteinů. ProteoTuner Immunoprecipitation Kit umožňuje odlišit tyto nové události a pozorovat odpověď buňky na různé vnější stimuly.

FLAG tag je známý rovněž jako DYKDDDDK epitop tag - anti-DYKDDDDK protilátku lze tedy použít k detekci FLAG-značených proteinů. Tato monoklonální protilátka rozeznává FLAG epitop a deteguje N- či C- terminálně značené FLAG fúzní proteiny na Western blotu.

SMARTer Ultra Low RNA Kit for Illumina® Sequencing poskytuje jednoduché a efektivní řešení pro vytváření knihoven z celkové RNA kompatibilních s Illumina's Genome Analyzer, HiSeq™, a HiScanSQ™. Kit umožňuje analýzu transkriptomu i z tak malých vstupních množství RNA jako 100 pg. Tento vysoce účinný systém pro RNA sekvenaci umožňuje práci i s velmi malým vzorkem.

pAutophagSENSE mammalian expression vector kóduje fúzní protein složený ze zeleného fluorescenčního proteinu AcGFP1 a myšího LC3 proteinu. V buňkách, v nichž nedochází k autofagii, je fúzní protein AcGFP1-LC3 rovnoměrně distribuován v cytoplasmě. Naopak v buňkách, v nichž autofagie probíhá, je AcGFP1-LC3 inkorporován do autofagozómů. Proces lze pozorovat monitorováním redistribuce fluorescenčního fúzního proteinů z cytosolu do vznikajících autofagozómů.

EpiTaq HS je a DNA polymeráza optimalizovaná pro PCR amplifikace bisulfite-treated DNA obsahující uracil. PCR reakce s bisulfite-treated DNA jsou pro konvenční enzymy často náročné. TaKaRa EpiTaq HS a ostatní potřeby obsažené v tomto kitu umožňují upravit koncentrace magnesia a dNTP pro docílení optimální účinnosti a specificity amplifikace a dosáhnout výborných výsledků i u cílů, které dříve vůbec nebylo možné amplifikovat.

PrimeSTAR GXL DNA Polymerase je nejúčinnějším komerčně dostupným high-fidelity PCR enzymem, její výkon je vynikající jak u standardních templátů high-fidelity PCR, tak u neobvyklých templátů a za speciálních reakčních podmínek. Poskytuje vysoký výtěžek, vysokou specificitu a přesnost nejen u standardních reakcí, ale také u CG-bohatých templátů, v přítomnosti nadbytku templátu i při amplifikaci dlouhých produktů až do 30 kb. Tento enzym pracuje bez ohledu na podmínky, vyžaduje minimální optimalizaci a výrazně zjednoduší PCR a šetří čas.

Více informací o uvedených produktech ke stažení ve formátu .pdf
Ceník k výše uvedeným produktům ke stažení ve formátu .pdf
Zpět